Controles bij de verloskundige

Eerste controle

Deze vindt plaats bij ongeveer 7- 8 weken zwangerschap. Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je hiervoor een afspraak maken. We maken dan de eerste echo. Indien je er behoefte aan hebt krijg je van ons daarna informatie over onderzoeken die je in de zwangerschap kunt laten verrichten (prenatale screening).

Tweede controle

De tweede controle vindt plaats bij 10 à 12weken, is vrij uitgebreid en duurt ongeveer 45 minuten. Hierbij vindt ook de termijnecho plaats.

Voor een goede begeleiding van je zwangerschap is het van belang dat we weten of:

  • er (erfelijke) ziekten of aandoeningen in je familie of die van je partner voorkomen;
  • je aandoeningen hebt (gehad);
  • of je gewoonten hebt die risico’s voor de zwangerschap met zich meebrengen (roken, alcohol-, drugs- en medicijngebruik).

Bij de tweede controle vindt de intake en de termijnecho plaats. Daarnaast meten we je bloeddruk en je gewicht en is er natuurlijk ruimte voor de vragen die je hebt. De termijnecho is een echo om de uitgerekende datum precies vast te stellen. Hierbij luisteren we ook naar de harttonen van het kindje. Je krijgt bij deze controle informatie mee voor bloedonderzoek, een (termijn)echo en we komen terug op de prenatale screening.

Vervolgcontroles

De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten. Bij deze controles bespreken we uitslagen van het bloedonderzoek, de echo en eventueel uitslag van prenatale screening.

Gaandeweg de zwangerschap bespreken we wat voor voeding je aan je kind wilt gaan geven en staan we uitgebreid stil bij de bevalling. Voor beide onderwerpen plannen we extra tijd in tijdens het spreekuur zodat er voldoende mogelijkheid is je vragen te beantwoorden. Verder doen we de volgende (routine)onderzoeken: bloeddruk meten, wegen, groei van de baarmoeder bepalen en harttonen van het kind beluisteren. Deze onderzoeken komen in alle vervolgcontroles terug.

Het aantal weken tussen de controles wordt steeds kleiner naarmate de zwangerschap vordert. Vanaf 37 weken controleren we je wekelijks. Als je denkt dat je meer tijd nodig hebt voor een controle, geef dit dan bij het maken van de afspraak aan. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.