Bloedonderzoek

Zwangerenscreening

Tijdens je tweede controle krijg je het aanvraagformulier mee om bloedonderzoek te laten doen. Het laboratorium onderzoekt je bloed op:

  • Bloedgroep en rhesusfactoren
  • Antistoffen
  • Infectieziekten (syfilis / lues, hepatitis B en hiv)
  • IJzergehalte
  • Aanvullend onderzoek op indicatie (bijvoorbeeld suikergehalte)

Als het bloedonderzoek uitwijst dat je baby kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om jou al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo je baby te beschermen. Daarom krijg je het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden zodat een eventuele behandeling snel kan worden gestart.

Meer informatie vind je in de folder ‘Zwanger’.

NIPT

Indien je besluit om de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in je zwangerschap uit te voeren, geven we je ook hier een labformulier voor mee.