Vuistregels voor borstvoeding

Als je besluit om borstvoeding te gaan geven is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen. De kans dat de borstvoeding lukt wordt dan groter.

  • Binnen 1 uur na de bevalling (als de zuigreflex heel sterk is) aanleggen;
  • De eerste dagen 7-8 x per etmaal de baby aan de borst leggen;
  • Het geven van een nachtvoeding;
  • Rooming-in;
  • Geen beperking hoe lang de voeding duurt;
  • Geen beperking hoe vaak een voeding gegeven wordt;
  • Altijd twee borsten aanbieden;
  • Geen kunstvoeding of ander vocht zoals water geven;
  • Zo nodig extra kolven;
  • Geen fles of speen geven.

Wij zullen in het kraambed samen met de kraamverzorgster het weegbeleid afstemmen.