Hielprik en gehoorscreening

In de kraamperiode komt de wijkverpleegkundige langs – meestal rond de vijfde dag – voor het uitvoeren van de hielprik bij je baby. De hielprik is een uitgebreide screening op 17 ziektes. Daarbij gaat het om een aandoening van de schildklier, een aandoening van de bijnier, een bloedziekte (sikkelcelziekte) en een aantal stofwisselingsziekten. De aandoeningen waar men naar kijkt zijn niet te genezen. Als ze op tijd worden opgespoord zijn ze wel goed te behandelen.

Meer informatie over de hielprik vind je hier.

Meestal wordt tegelijkertijd met de hielprik de gehoorscreening uitgevoerd. Met deze test wordt gemeten of je baby goed genoeg hoort om te leren praten. Als je baby in het ziekenhuis ligt, wordt de gehoortest gedaan als je kind weer thuis is.

Vanaf 1 januari 2021 moet je als ouders zelf de aanvraag regelen voor de hielprik en de gehoortest. Dit moet je zo snel mogelijk na de geboorte doen. Gebruik hiervoor deze link van GGD Brabant Zuid-Oost.