Kontakt

Dostępność

Dostępność telefoniczna

Wizyty i pytania: 0492-504712
Od poniedziałku do piątku włącznie godz. 9.00-17.00

Pytania położnicze/opieka 24 godz. na dobę i poród: 06-46012212

W przypadku braku odpowiedzi/automatyczna sekretarka: 0492-595491 (portier szpitala Elkerliek Ziekenhuis, pytaj o Dichtbij Verloskundigen Helmond).

Adres pocztowy
De Plaetse 98B
5708 ZJ Helmond

Siedziby:

Vitaliek – Helmond binnenstad
Julianalaan 2
5707 HR Helmond

Gezondheidscentrum Brandevoort
De Plaetse 98B
5708 ZJ Helmond

Medisch Centrum Dierdonk
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond

Woonzorgcentrum de Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond