Corona maatregelen op een rij

update: 01-10-2020

  • Houd, zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand. Blijf thuis bij klachten en neem contact op met de praktijk. Mocht je in quarantaine moeten vanwege COVID-19 besmetting of contact met een COVID-19 besmet persoon neem ook dan contact op met de praktijk, ongeacht of je in de quarantaine periode een afspraak hebt of niet.
  • Kom alléén, behalve bij controles met echo en bespreken van de bevalling bij 31 weken. Bij deze controles mag je partner mee. Kinderen of andere personen mogen niet mee naar de controles.
  • Controles in de zwangerschap vinden plaats op de praktijk, waarbij de verloskundige de benodigde beschermende maatregelen zal treffen. Deze kunnen verschillen per controle.
  • Draag een mondkapje bij bezoek aan onze spreekuurlocaties.
  • Tijdens de bevalling mag naast je partner één andere persoon aanwezig zijn indien gewenst. Dit geldt voor zowel een thuis bevalling als een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Bij binnenkomst en vertrek uit het ziekenhuis dienen alle personen een mondkapje te dragen.
  • Mocht je opgenomen worden in het ziekenhuis dan zijn er tijdens het bezoekuur van 18.00-20.00 uur maximaal drie bezoekers welkom. Partner en eventuele kinderen worden hierin meegeteld. Wisseling van personen binnen deze bezoektijd is niet toegestaan.
  • De kraamvisites vinden plaats bij je thuis. Ook hierbij zal de verloskundige beschermende maatregelen dragen. Mogelijk dat deze verschillen per visite. Er mogen buiten het eigen gezin maximaal drie bezoekers aanwezig zijn. Dit is inclusief de kraamverzorgende. De 1,5 meter afstand blijft hierbij een voorwaarde. Als de verloskundige bij de kraamvrouw aanwezig is, vragen we het bezoek naar een andere ruimte te gaan.
  • De nacontrole zal telefonisch plaats vinden.