Prenatale screening

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig is de kans op een gezonde baby het grootst. Als je zwanger bent heb je de mogelijkheid om je kind voor de geboorte te laten onderzoeken. Dit heet prenatale screening. Prenatale screening is niet verplicht. Jij en je partner besluiten of jullie dit graag willen of niet.

Er zijn twee soorten onderzoeken:

  • Screening op Down- Edwards- en Pateausyndroom
  • Structureel echoscopisch onderzoek rond 20 weken

Meer informatie kun je hier vinden.
Mochten jullie dit wensen dan bespreken we dit ook tijdens de controles in het begin van je zwangerschap.